Faktoring czy windykacja należności – co wybrać?

Written by
obsługa windykacyjna

Obecnie przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z problemem niezapłaconych faktur i przeterminowanych należności. Wówczas mogą postawić na specjalistyczne usługi, w tym między innymi faktoring lub windykację należności. Czym różnią się te opcje i na którą z nich powinni postawić przedsiębiorcy?

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która pojawiła się na rynku w ostatnich latach. Polega ona na tym, że firma świadcząca usługi faktoringu (faktor) przejmuje wierzytelności w postaci faktur od klienta. W takiej sytuacji firma, która boryka się z przeterminowanymi należnościami, od razu otrzymuje zapłatę, co wpływa korzystnie na jej płynność finansową. W związku z tym z usługi faktoringu bardzo często korzystają firmy w bardzo złej kondycji finansowej lub te, dla których może to być już kwestia utrzymania się na rynku. Usługi faktoringu bardzo często świadczą banki, a ich rozliczenie nie zawsze jest jednak korzystne dla klienta. Oprócz zaliczki, w takiej współpracy mogą pojawić się również wysokie koszty stałe, które będą rosły w sytuacji, gdy dłużnik nie zapłaci przeterminowanych faktur. To sprawia, że przedsiębiorcy stosunkowo rzadko decydują się na taką obsługę wierzytelności, chyba, że rzeczywiście są już w podbramkowej sytuacji. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się być skorzystanie z usług firmy windykacyjnej i odzyskiwanie należności tym sposobem.

Na czym polega windykacja należności?

Usługi windykacyjne są świadczone przez profesjonalistów w zakresie ściągania zaległości finansowych od dłużników. Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na skorzystanie z usług firm windykacyjnych, które wydaje się być bardziej korzystne od faktoringu. Przede wszystkim współpraca polega na tym, że interesy wierzyciela przejmuje windykator, który stara się odzyskać przeterminowane zaległości. Pierwszym krokiem zawsze będzie próba nawiązania kontaktu z dłużnikiem oraz rozwiązania sprawy polubownie. Jeżeli to nie przyniesie skutku, to wówczas windykator, w imieniu swojego klienta, może rozpocząć procedurę prawną, która może skończyć się sądowym nakazem zapłaty należności. Korzystanie z usług windykacyjnych jest również bardziej korzystne dla przedsiębiorców pod względem finansowym. Bardzo często rozliczenie takiej współpracy liczone jest od sukcesu, czyli dopiero po ściągnięciu należności. Taka obsługa wierzytelności sprawia, że przedsiębiorca ma pewność, że jego interesy reprezentowane są z należytą starannością, a firma windykacyjna robi co w jej mocy, by sprawa zakończyła się sukcesem, ponieważ od tego w dużej mierze zależy jej zarobek.

Którą z usług wybrać?

Wybór obsługi wierzytelności między faktoringiem i usługami windykacyjnymi zależy od wielu czynników. Przede wszystkim determinowany jest sytuacją finansową firmy i jeżeli jest ona wątpliwa lub przedsiębiorca walczy o przetrwanie na rynku, to często jedyną drogą dla niego będzie skorzystanie z usługi faktoringu. Jeżeli jednak sytuacja wierzyciela jest stabilna lub nie zagraża jej większe niebezpieczeństwo, to zdecydowanie lepiej postawić na usługi windykacyjne i taką obsługę wierzytelności. Jest to wygodne rozwiązanie nie tylko w kwestii rozliczeń, ale również ze względu na scedowanie działań administracyjnych i próby odzyskania należności na zewnętrzny podmiot. Dzięki temu zasoby firmy mogą być wykorzystywane w innych celach, w tym do obsługi i pozyskiwania nowych klientów.

Article Categories:
Biznes

Comments are closed.

Shares