Jakie czynniki wpływają na skuteczność leczenia ortodontycznego?

Written by
leczenie ortodontyczne

Skuteczne i możliwie najkrótsze leczenie to cel zarówno pacjenta, jak i ortodonty. Jednym z głównych czynników umożliwiających osiągnięcie tego celu jest czas rozpoczęcie leczenia ortodontycznego. Różni się on w zależności od rodzaju wad zgryzu.

Jakie są rodzaje wad zgryzu?

Wady zgryzu ocenia się w stosunku do trzech płaszczyzn przestrzennych: szerokości długości i wysokości. Im wadą jest mniej złożona, tym leczenie ortodontyczne będzie bardziej skuteczne i przede wszystkim krótsze.

Wady poprzeczne

Jako wady poprzeczne (potocznie mówi się, że są „na szerokość”) zalicza się zgryzy przewieszony i krzyżowe. Mianem pierwszych z nich określa się nieprawidłowość w ustawieniu długich osi zębów (dopoliczkowe wychylenie górnych, dojęzykowe przechylenie dolnych), dysproporcje poprzecznych wymiarów łuków zębowych lub zaburzenia szerokości podstaw kostnych szczęki czy żuchwy. Z kolei zgryzy krzyżowe charakteryzują się odwrotnym zachodzeniem zębów i może im towarzyszyć asymetria twarzy.

Wady przednio-tylne

Wady przednio tylne to tzw. „wady na długość”. Spośród nich najczęściej występuje tyłozgryz, który charakteryzuje się tylnym ustawieniem dolnego łuku zębowego względem górnego łuku zębowego

Wady doprzednie

Mówi się o nich, gdy nastąpi wysunięcie dolnego łuku zębowego i przednia pozycja dolnych zębów siecznych w stosunku do górnych zębów siecznych.

Wady pionowe

Zalicza się do nich dwie główne grupy: zgryzy głębokie i otwarte. W przypadku zgryzu otwartego następuje brak kontaktu zębów w płaszczyźnie zgryzowej. Z kolei zgryzy głębokie charakteryzuje zwiększone zachodzenie górnych zębów siecznych na dolne zęby sieczne.

Skuteczność leczenia ortodontycznego zależy nie tylko od wady i stopnia zaawansowania zgryzu. Ważne są także osobnicze cechy pacjenta, tj. wiek, kierunek wzrostu szczęk. Im osoba jest młodsza, proces leczenia będzie mniej skomplikowany, krótszy i bardziej skuteczny.

Od czego rozpocząć leczenie ortodontyczne?

Leczenie ortodontyczne rozpoczyna się konsultacja medyczna w gabinecie ortodonty. To czas na zapoznanie się z pacjentem i historią jego problemu. Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad i bada jamę ustną, celem sprawdzenia, czy wszystkie zęby są zdrowe i całkowicie wyleczone. Następnie lekarz ocenia symetrię twarzy i funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych, celem określenia wady i stopnia jej zaawansowania. Na pierwszej wizycie pobrane zostaną także odciski zębów do gipsowych modeli diagnostycznych.

Ortodonta może skierować pacjenta na pantomogram, czyli zdjęcie wszystkich zębów. Warto wykonać także cefalogram, czyli zdjęcie boczne czaszki. Po wykonaniu zdjęć i pełnej ocenie wady lekarz decyduje o założeniu aparatu ortodontycznego stałego lub ruchomego.

Leczenie ortodontyczne to proces długotrwały. Jego skuteczność zależy od wielu czynników m.in. rodzaju wady wieku pacjenta, czy rodzaju zastosowanego aparatu. Wymaga stałej kontroli ze strony lekarza również po zdjęciu aparatu ortodontycznego, ponieważ wada może się cofnąć.

Article Categories:
Zdrowie

Comments are closed.

Shares