Transport pneumatyczny surowców sypkich – jak to działa?

Written by
transport pneumatyczny

Systemy do transportu pneumatycznego cieszy się coraz większym uznaniem. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że jej zastosowanie w sektorze przemysłowym jest bardzo szerokie. Nie sposób także przecenić zalet tego rodzaju transportu, wśród których najważniejszą wydaje się być niezwykła szybkość, w jakiej dokonywany jest przesył. Dodatkowo trzeba też pamiętać, że transport pneumatyczny materiałów sypkich pozwala np. wyeliminować straty ilościowe i jakościowe materiału. Co jeszcze warto o tej technice wiedzieć?

Pneumatyczny system transportu – co to jest?

Pneumatyczny system transportu odbywa się za pomocą powietrza, które pozwala na łatwe dostarczenie wszelkich materiałów sypkich do miejsca docelowego. Zasadniczo wyróżnia się tu jego dwa rodzaje, do których należą ten niskociśnieniowy oraz wysokociśnieniowy. W tym pierwszym wykorzystywane są dość spore ilości powietrza używanego na małe ilości materiałów. W układzie tym stosuje się też specjalne dozowniki celkowe, a także dmuchawy lub wentylatory generujące powietrzne zasilanie. Gdy z kolei stosowany jest układ wysokociśnieniowy, to wówczas wykorzystywane są zbiorniki komorowe zasilane sprężonym powietrzem o wartościach od 2 bar do 8 bar. Sam układ w fazie gęstej funkcjonuje natomiast na niższych obrotach, niż ich odpowiedniki z fazą ubogą. Podczas tego procesu generowane są znacznie większe siły przy przemieszczaniu produktu wzdłuż rurociągu i dlatego metoda ta w fazie gęstej wymaga wyższych wartości ciśnienia na metr. Aby więc cały proces mógł być z powodzeniem zrealizowany, należy koniecznie wytworzyć odpowiednią różnicę ciśnień między punktami załadunki i odbioru. Oczywiście zawsze też surowiec transportowany musi być szczelnie oddzielony od gazu. Ten cel osiąga się poprzez zabudowanie układu filtracyjnego.

Zalety transportu pneumatycznego

Jak można się domyśleć, transport pneumatyczny posiada szereg zalet, do których należą między innymi możliwość hermetycznego przesyłania materiałów nawet na dość spore odległości, opcja swobodnego konfigurowania przebiegającej trasy rurociągów bez względu na płaszczyznę, czy też wspomniany wcześniej brak strat w czasie transportu. Tego rodzaju działanie trudno także przecenić w sytuacji transportowania materiałów wybuchowych, gdyż zapewnia on o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa, niż standardowo. Śmiało, można zatem powiedzieć, że w przypadku materiałów sypkich, które wykazują takie właściwości transport pneumatyczny, jest zdecydowanie bardzo dobrym wyborem. Pamiętajmy też, że obowiązek dołożenia wszelkich starań do bezpieczeństwa w tym zakresie nakładają przepisy prawne, a konkretnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (z dnia 10.07.2021). Przed samym transportem należy dokonać, chociażby analizy ryzyka, wyznaczyć strefy zagrożone wybuchem czy też zastosować wszelkie środki prewencyjne ograniczających ryzyko wybuchu. Oczywiście, aby wszystko przebiegło, jak należy podczas transportu jakiegokolwiek surowca, to koniecznie jest dopilnowanie prawidłowego zamontowania całej instalacji.

Article Categories:
Technologie

Comments are closed.

Shares