Gdzie szukać pomocy, będąc ofiarą mobbingu?

Written by
psychoterapia

Mobbing w miejscu pracy może mieć katastrofalny wpływ na poczucie samooceny, stan emocjonalny i zdrowie osoby nękanej. W sytuacji, kiedy zastraszanie trwa przez długi czas, stres, poczucie osamotnienia i krzywdy narastają do takich rozmiarów, że znalezienie pomocy wydaje się czymś ponad siły. Warto jednak szukać wsparcia. Gdzie szukać pomocy, będąc ofiarą mobbingu?

Z jakimi problemami mierzą się ofiary mobbingu?

Mobbing to uporczywe, długotrwałe poniżanie, zastraszanie i nękanie pracownika, występujące najczęściej w stosunku zależności pracownik-przełożony.  Działania, które zaklasyfikować można jako mobbing obejmować mogą zachowania takie, jak wyśmiewanie, bezpodstawną, uporczywą krytykę, izolowanie, lekceważenie, agresję słowną, deprecjonowanie osiągnięć zawodowych, zmuszanie do pracy ponad siły lub zlecanie zadań niezgodnych z kompetencjami pracownika.

U osób będących ofiarami długotrwałego mobbingu drastycznie spada poczucie własnej wartości i samoocena, najpierw w kwestiach zawodowych, a później również w odniesieniu do życia osobistego.  Osoba nękana ma poczucie osamotnienia i krzywdy, często jednak połączone z poczuciem winy lub wrażeniem własnej niemocy. To z kolei prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, drażliwości, stanów depresyjnych, a nawet myśli samobójczych. Często dochodzi do nasilenia dolegliwości psychosomatycznych. Zmniejszenie odporności organizmu ze względu na stres powoduje częstsze infekcje, nasila problemy systemu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego i pokarmowego.

Mobbing – pomoc psychologiczna

Ofiary mobbingu nie powinny mierzyć się ze swoim problemem samotnie. Pomoc ofiarom mobbingu świadczy wiele wyspecjalizowanych instytucji, od Państwowej Inspekcji Pracy po organizacje i fundacje zajmujące się ochroną praw pracowników.  W przypadku ewidentnego łamania praw pracownika, sprawę skierować można do Sądu Pracy. Wiele organizacji społecznych oferuje w takich sytuacjach darmowe konsultacje z prawnikiem.

Niezwykle istotne jest jednak poszukanie odpowiedniej pomocy psychologicznej. Psycholog lub psychoterapeuta z doświadczeniem w pracy z osobami nękanymi będzie w stanie wdrożyć terapię odbudowującą samoocenę, poczucie sprawczości decyzyjności. W ramach terapii pacjenci uczą się technik asertywnego radzenia sobie w sytuacji nękania, a dzięki odbudowaniu poczucia własnej wartości zmniejsza się poczucie winy i osamotnienia. Uporządkowanie własnych emocji pozwala na racjonalne podejście do problemu, zmierzenie się z sytuacją i decyzję o podjęciu działań prawnych przeciw osobie nękającej.

Często konieczne jest jednoczesne wdrożenie leczenia zaburzeń psychosomatycznych, będących konsekwencją długotrwałego stresu. Warto jednak zawalczyć o siebie. Psychoterapia jest bardzo skuteczną metodą na wyjście z problemów emocjonalnych, wynikających z mobbingu.

Article Categories:
Lifestyle · Zdrowie

Comments are closed.

Shares